ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιβάλλει σε κάθε επαγγελματία την εναρμόνιση στις νέες ανάγκες που προκύπτουν. Η χρήση τηλεφωνικών κέντρων και CRM στο cloud είναι η πλέον οικονομική και σύγχρονη λύση για κάθε επιχείρηση και όχι μόνο.

Marmita Sports

Δημιουργία cloud τηλεφωνικού κέντρου με 1 εσωτερικό και 3 ταυτόχρονες εισερχόμενες γραμμές για τη κλήση στις ζωντανές εκπομπές.

Υπάρχει μήνυμα καλωσορίσματος και μετά ο καλών εισέρχεται σε γραμμή αναμονής η οποία του ανακοινώνει τη θέση προτεραιότητας στην οποία βρίσκεται.